در حال نمایش 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم کشی پکیج ناوین

۶۰۰,۰۰۰ تومان

این بخش شامل قسمت های مختلفی می باشد و می تواند تمام بردهای موجود بر روی یک پکیج را بهم متصل کند.

سیم کشی کامل پکیج شاپه

۷۰۰,۰۰۰ تومان

این بخش شامل قسمت های مختلفی می باشد و می تواند تمام بردهای موجود بر روی یک پکیج را بهم متصل کند.

سیم کشی کامل پکیج مگاترم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

سیم کشی کامل پکیج اتصالات سیمی پکیج

سیم کشی کامل پکیج روکا

۴۰۰,۰۰۰ تومان

در اصل درختسیم پکیج تعداد زیادی سیم است که با استفاده از کانکتورهای خاصی به بردهای مربوط به بخش تغذیه، برد و سنسورهای تشخیص دود، بررسی میزان دما و قسمت های دیگر متصل شده است و وظیفه آن نیز بررسی و ایجاد تغییر در کارکرد پکیج می باشد.

سیم کشی کامل پکیج ایساتیس تک مبدله فن دار

۸۰۰,۰۰۰ تومان

در اصل درختسیم پکیج تعداد زیادی سیم است که با استفاده از کانکتورهای خاصی به بردهای مربوط به بخش تغذیه، برد و سنسورهای تشخیص دود، بررسی میزان دما و قسمت های دیگر متصل شده است و وظیفه آن نیز بررسی و ایجاد تغییر در کارکرد پکیج می باشد.

سیم کشی کامل پکیج تاچی مدل اکو

۷۰۰,۰۰۰ تومان
    در اصل درختسیم پکیج تعداد زیادی سیم است که با استفاده از کانکتورهای خاصی به بردهای مربوط به بخش تغذیه، برد و سنسورهای تشخیص دود، بررسی میزان دما و قسمت های دیگر متصل شده است و وظیفه آن نیز بررسی و ایجاد تغییر در کارکرد پکیج می باشد.  
 

سیم کشی کامل پکیج روکا(RÒKA)

۵۰۰,۰۰۰ تومان

این بخش شامل قسمت های مختلفی می باشد و می تواند تمام بردهای موجود بر روی یک پکیج را بهم متصل کند

سیم کشی کامل پکیج فرولی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

سیم کشی کامل پکیج فرولی

سیم کشی کامل پکیج بوش مدل کلاسیک

۷۰۰,۰۰۰ تومان

این بخش شامل قسمت های مختلفی می باشد و می تواند تمام بردهای موجود بر روی یک پکیج را بهم متصل کند.