نمایش 1–24 از 49 نتیجه

نمایش 9 24 36

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ ۲۵×۳/۴

۲۴۱,۰۰۰ تومان

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ 25x3/4

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ ۲۰×۱/۲

۱۴۴,۰۰۰ تومان

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ 20x1/2

زانو دیواری پرسی نیوپایپ سایز ۱۶×۱/۲

۱۲۵,۰۰۰ تومان

زانو دیواری پرسی نیوپایپ سایز 16x1/2

زانو چپقی پرسی نیوپایپ سایز ۲۵×۳/۴

۳۱۵,۰۰۰ تومان

زانو چپقی پرسی نیوپایپ سایز 25x3/4

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ۳۲×۲۵

۲۷۸,۰۰۰ تومان

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ 32x25

زانو پرسی ۹۰ درجه نیوپایپ سایز ۲۵

۲۹۶,۰۰۰ تومان

زانو پرسی 90 درجه نیوپایپ سایز 25

شیر دوسر توپیچ دسته گازی ۱ اینچ (دبی بالا)

۲۵۸,۰۰۰ تومان

شیر دوسر توپیچ دسته گازی ۱ اینچ (دبی بالا)

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ سایز ۲۵×۳/۴×۲۵

۵۱۵,۰۰۰ تومان

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ سایز 25x3/4x25

سه راهی پرسی نیوپایپ سایز ۲۰

۲۸۵,۰۰۰ تومان

سه راهی پرسی نیوپایپ سایز 20

فوم دو متری لوله ۲۰mm نیوپایپ

۵,۲۰۰ تومان

فوم دو متری لوله ۲۰mm نیوپایپ

بوشن پرسی نیوپایپ سایز ۲۰

۱۴۵,۰۰۰ تومان

بوشن پرسی نیوپایپ سایز 20

زانو دیواری پرسی نیوپایپ سایز ۲۰×۱/۲

۱۶۰,۰۰۰ تومان

زانو دیواری پرسی نیوپایپ سایز 20x1/2

سه راهی کوپلی نیوپایپ سایز ۲۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

سه راهی کوپلی نیوپایپ سایز 25

بست ریلی لوله ۱۶mm نیوپایپ

۹,۰۰۰ تومان

بست ریلی لوله ۱۶mm نیوپایپ

کلکتور ۳ انشعابی نیوپایپ ۱×۱/۲

۳۶۰,۰۰۰ تومان

کلکتور 3 انشعابی نیوپایپ 1x1/2

زانو دیواری کوپلی نیوپایپ سایز ۲۰×۱/۲

۳۰۵,۰۰۰ تومان

زانو دیواری کوپلی نیوپایپ سایز 20x1/2

رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ ۱۶×۱/۲

۱۱۵,۰۰۰ تومان

رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ 16x1/2

بست کلکتور “۱ طرح B نیوپایپ

۴,۲۰۰ تومان

بست کلکتور “۱ طرح B نیوپایپ

درپوش فلزی روپیچ ۲ نیوپایپ

۵۲۵,۰۰۰ تومان

درپوش فلزی روپیچ ۲ نیوپایپ

جعبه کلکتور ۴۵*۴۵ نیوپایپ

۹۳۰,۰۰۰ تومان

جعبه کلکتور ۴۵*۴۵ نیوپایپ

بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ ۲۵×۲۰

۳۴۵,۰۰۰ تومان

بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ 25x20

والو خروجی رادیاتوری ۱/۲ نیوپایپ

۲۰۸,۰۰۰ تومان

والو خروجی رادیاتوری ۱/۲ نیوپایپ